پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مسابقه جالب و مراسم دیدنی انتخاب زیباترین سگ ها + عکس

مسابقه جالب و مراسم دیدنی انتخاب زیباترین سگ ها + عکس

مسابقه جالب و مراسم دیدنی انتخاب زیباترین سگ ها  ، مسابقات داگیز اند تیاراس امسال در شهر نیویورک سیتی امریکا برگزار شد که سگ ها را در سه بخش مختلف زیبایی به رقابت دعوت میکند.

 

به نوعی میتوان این مسابقات را به مراسم میس یونیورس یا تودلر  اند تیاراس مقایسه کرد که برای انتخاب جذاب ترین زنان و کودکان برگزار میشود.

 

مسئول این مراسم سوفی گاماند است که یکی از معروف ترین عکاسان حیوانات به شمار میرود.این مراسم در سال های گذشته هم برگزار ده است و همین عکاس فرانسوی مسئول ثبت تصاویر این مراسم است.

 

بین ۱۸ تا ۳۰ سگ در بخش نهایی مسابقات در مقابل قاضی ها و مردم به نمایش گذاشته میشوند تا ان ها بهترین را از بین ان ها انتخاب کنند.

 

در نهایت طبق برنامه یک سگ به عنوان جذاب ترین و ۴ سگ بعدی هم در رده بندی قرار خواهند گرفت.برای شرکت در بخش ورودی و اولیه هزینه ای بالغ بر ۴۵ پوند از شرکت کننده اخذ میشود.

 

این مسابقات کاملا به صورت خیریه برگزار میشود و در امد حاصل از ان به کسانی که خانه ندارند اهدا خواهد شد.

مسابقه جالب و مراسم دیدنی انتخاب زیباترین سگ ها + عکس

مسابقه جالب و مراسم دیدنی انتخاب زیباترین سگ ها + عکس

مسابقه جالب و مراسم دیدنی انتخاب زیباترین سگ ها + عکس

مسابقه جالب و مراسم دیدنی انتخاب زیباترین سگ ها + عکس

مسابقه جالب و مراسم دیدنی انتخاب زیباترین سگ ها + عکس

مسابقه جالب و مراسم دیدنی انتخاب زیباترین سگ ها + عکس

مسابقه جالب و مراسم دیدنی انتخاب زیباترین سگ ها + عکس

مسابقه جالب و مراسم دیدنی انتخاب زیباترین سگ ها + عکس