پارس ناز پورتال

قاصدک 24

می توانید باور کنید که این مرد یک مدل حرفه باشد؟! +عکس

می توانید باور کنید که این مرد یک مدل حرفه باشد؟! +عکس
می توانید باور کنید که این مرد یک مدل حرفه باشد,عکسی که در پایین می بینید یک مدل حرفه ای است.بله واقعا! او یک مدل است که زیبایی شناسی را به چالش می کشد، اما این کار فقط برای خودش منفعت دارد.

می توانید باور کنید که این مرد یک مدل حرفه باشد؟! +عکس

مدل های زشت، نام یک آژانس مدلینگ در لندن از افراد زشت چهره با ظاهر فیزیکی غیرطبیعی عکاسی می کند. شما در وب سایتشان چهار طبقه بندی خواهید دید: مردان، زنان، ویژه ها و رکوردهای جهانی گینس.