پارس ناز پورتال

قاصدک 24

موش مرده در داخل سوسیس!! +عکس

موش مرده در داخل سوسیس!! +عکس

موش مرده در داخل سوسیس, یک مرد روسی زمانیکه در حال تهیه ساندویچ برای خود بود، با صحنه وحشتناکی مواجه شد و آن یک موش مرده در داخل سوسیس بود!

موش مرده در داخل سوسیس!! +عکس“آناتول ورونکوف” 28 ساله در حال برش سوسیس با گوشت ممتاز خود بود که با شیء سیاه رنگ در وسط آن مواجه شد و پس از دقت بیشتر دریافت آن شیء، یک موش مرده است.

موش مرده در داخل سوسیس!! +عکسوی از تولیدکننده سوسیس شکایت کرده و خواستار تعطیلی کارخانه آن شده است.