پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

آیا تخم مرغ گندیدیه فایده دارد و قابل خوردن است؟

آیا تخم مرغ گندیدیه فایده دارد و قابل خوردن است؟

محققان کشف کرده اند که تخم مرغ گندیده برای بدن مفید بوده و در برابر بیماری های خود ایمنی مثل ام اس از بدن محافظ می کند.

 

آیا تخم مرغ گندیدیه فایده دارد و قابل خوردن است؟

محققان دانشگاه پنسیلوانیا دریافتند تخم مرغ گندیده از بدن در برابر بیماری های خود ایمنی مثل ام اس محافظت می کند.

 

بوی تخم مرغ گندیده برای بسیاری از افراد ناخوشایند است، اما محققان عنوان کردند: تخم مرغ گندیده از بدن در برابر بیماری های خودایمنی محافظت می کند.

 

پژوهش های جدید حاکی از آن است که سولفید هیدروژن H2S، نقش مهمی در برابر بیماری های خودایمنی و بر روی سلول های T و Tregs دارد. این سلول ها در بیماری های خودایمنی با آسیب مواجه می شوند و عملکرد درستی ندارند.

 

محقق دانشگاه پنسیلوانیا اظهار کرد: گاز H2S، که سطح بالایی سم دارد, در محافظت از بدن در برابر بیماری های خودایمنی مفید است!

 

محققان این بررسی را بر روی موش ها انجام دادند و دریافتند موش هایی که سطح سولفید هیدروژن در بدن آنها کاهش پیدا کرده، میزان متیل در ژن Foxp3 آنها زیاد شده است. همچنین این گاز منجر به تغییر در فاکتور NFYB می شود که با اضافه کردن یک اتم سولفور و تنظیم Tet1 و Tet2، فرایند sulfhydration انجام می شود.

 

به بیان دیگر، کاهش سطح گاز سولفید هیدروژن H2S ، منجر به تغییر در ساختار Tet1 و Tet2 در سلول های Tمی شود و عملکرد Tregs ها را مختل می کند.