پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ایده های جالب برای جین های قدیمی +عکس

ایده های جالب برای جین های قدیمی +عکس

ایده های جالب برای جین های قدیمی,اگر شما هم شلوارهای جین قدیمی دارید آنها را دور نیندازید. از ایده های زیر کمک بگیرید و وسایل جالبی درست کنید.

 

می توانید شلوار جین های قدیمی تان را به هم دوخته و یک پرده جالب برای فضای بیرونی خانه تان درست کنید.

ایده های جالب برای جین های قدیمی +عکسمی توانید روی یک پارچه ساده جیب های شلوارهای جین تان را بدوزید و از آنها به عنوان جایی برای لوازم خیاطی و حتی جاقلمی استفاده کنید.
ایده های جالب برای جین های قدیمی +عکسمی توانید از پارچه شلوار جین یک پیش بند زیبا دوخته و برای تزئین آن از جیب های شلوار جین تان استفاده کنید.
ایده های جالب برای جین های قدیمی +عکسمی توانید تل های ساده را با پارچه های جین تزئین کنید.
ایده های جالب برای جین های قدیمی +عکسمی توانید پاپیون هایی درست کرده و کیف هایتان را تزئین کنید.
ایده های جالب برای جین های قدیمی +عکسمی توانید عروسک های زیبایی درست کنید.

ایده های جالب برای جین های قدیمی +عکسمی توانید یک جوراب کریسمس درست کرده و به دیوار اتاق تان آویزان کنید.

ایده های جالب برای جین های قدیمی +عکسمی توانید کوسن های زیبایی درست کنید.

ایده های جالب برای جین های قدیمی +عکس

 

 

منبع : تبیان