جستجو در پارس ناز

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه, هنرمند خیابانی فرانسه OakOak در طول 1 سال گذشته در فضاهای شهری که در ان سر و کار داشته و یا از آنجا عبور کرده است

 

هر چیزی را که در این فضاهای شهری توانسته سوژه کرده و نقاشی های خلاقانه ای بر روی آن کشیده است. او با این کار سرگرمی های جالب و خلاقانه ای رامی تواند ایجاد کند تا هم عابران را سرگرم کند و هم خلاقیت در نقاشی را ثابت کند.

 

او این نقاشی های خلاقانه را در شهر خود یعنی سنت اتین در فرانسه ایجاد کرده است که شما در ادامه تصاویر این نقاشی های خیابانی خلاقانه رو مشاهده می کنید

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه

عکس های جالب نقاشی خیابانی خلاقانه