پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

تصاویر جالب فرهنگ سازی روزه داری در مترو

تصاویر جالب فرهنگ سازی روزه داری در مترو

تصاویر جالب فرهنگ سازی به سبک مترو در ماه رمضان  همزمان با ماه مبارک رمضان، متروی تهران در اقدامی جالب فضایی را برای استفاده مسافران و بیماران از آبخوری اختصاص داده است.

 

تصاویر جالب فرهنگ سازی روزه داری در مترو

فرهنگ سازی به سبک مترو در ماه رمضان

تصاویر جالب فرهنگ سازی روزه داری در مترو

فرهنگ سازی به سبک مترو در ماه رمضان

تصاویر جالب فرهنگ سازی روزه داری در مترو

فرهنگ سازی به سبک مترو در ماه رمضان