پارس ناز پورتال

قاصدک 24

داستان جالب رسیدن ارث میلیاردی و کلان به یک سگ

داستان جالب رسیدن ارث میلیاردی و کلان به یک سگ

داستان جالب رسیدن ارث میلیاردی و کلان به یک سگ ، هنگامی که خانم مری سو هوبارد در سال 1984 از زندان ازاد شد تا سال 2002 در خانه ای ماندگار شد که به عنوان هدیه از شوهرش ال رون هوبارد به ارث برده بود.وی قبل از مرگش وصیت نموده بود خانه تا زمانی که سگ خانواده Shih Tzu زنده است خانه به فروش نخواهد رسید.

 

 خانه به مبلغ 2.495 میلیون دلار سال گذشته به فروش گذاشته شد.نوویل پاتر سرایدار عمارت که سرپرست سه نفر از فرزندان خانم بود تا اخرین لحظات در کنار صاحبخانه حضور داشته است.

 

 خانم حتی در اخرین لحظات به فکر عضو چهارم خانواده هم بود تا از وی انطور که خودش سرپرستی کرده بود گهداری نمایند.وی وصیت نموده بود تا زمانی که Shih Tzu زنده باشد عمارت در تصرف کسی قرر نخواهد گرفت.سگ توسط سرایدار تا سال گذشته زنده ماند و سرپرستی می شد تا اینکه مرد و عمارت به  مبلغ 2.495 میلیون دلار به فروش رسید

داستان جالب رسیدن ارث میلیاردی و کلان به یک سگ

داستان جالب رسیدن ارث میلیاردی و کلان به یک سگ

داستان جالب رسیدن ارث میلیاردی و کلان به یک سگ