پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زندگی جنجالی و ساده میلیاردر معروف

زندگی جنجالی و ساده میلیاردر معروف

زندگی جنجالی و ساده میلیاردر معروف

 

یرمان استرلیگوف، میلیاردر 47 ساله و روسی تباری است که از اولین سرمایه داران روسیه پس از فروپاشی شوروی به حساب می آید اما به دلیل خستگی ناشی از 24 سال تلاشش بابت کسب سرمایه، تمام سرمایه اش را رها کرده و به روستایی پناهنده شده تا در آنجا یک زندگی توأم با آرامش را سپری کند.

 

زندگی جنجالی و ساده میلیاردر معروف

زندگی جنجالی و ساده میلیاردر معروف

زندگی جنجالی و ساده میلیاردر معروف