پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه + عکس

خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه + عکس

خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه ، بروز چنین رفتارهای عذاب اوری در نوع خود جالب توجه است.خانم هنرمند با خواب عجیب در نمایشگاه بیجینگ برخی از شاهدان را به تعجب وا داشته است.

 

در 9 آگوست خانم هنرمند به نام زو یی با خودنمایی عذاب اور خود نگاه مراجعه کنندگان را به سمت و سوی خود کشاند.وی در حالی که خود را کاملا برهنه نموده است روی تخت معذب به مطالعه و بازی می پردازد.

 

کار هنری خانم “36 روز”نام دارد و در نمایشگاه Art Now Gallery بیجینگ برپا شده است و از 9 آگوست آغاز و تا 13 سپتامبر ادامه دارد.ب وی تصمیم گرفته است مدت 36 روز را روی این تخت سپری نماید.وی روی این تخت آهنی ناجور می خوابد و در اوقات فراغت به بازی با موبایلش می پردازد

خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه + عکس

خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه + عکس

خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه + عکس

خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه + عکس

خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه + عکس

خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه + عکس

 

 

منبع: دیلی خبر