پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس های های جدید عاشقانه آذر 93

اس ام اس های های جدید عاشقانه آذر 93

اس ام اس های های جدید عاشقانه آذر 93

 

 

چـشـــم هـــایــت حـــرف مــی زنــنــــد

……………….و لـــبــــ هــایـــت پـــلــکــــ

کـــــدام را بـبـیـنـــــــم؟!…………………..

کـــــدام را بـبـوســـــم؟!…………………..

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

 سه آرزوی قشنگ عاشقانه :

بی من نباشی

بی تو نباشم

بی هم نباشیم

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

تو قدر مطلق منی!

در آغوش تو احوال من همیشه مثبت است …

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

شاید بگذرم از تو اما

حسابِ لبهات

از تمامِ تو جداست

الکی ست مگر

من از آن لبها

دوستت دارم شنیده ام

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

از تو که حرف می زنم ؛

یک جور خوبی ،

…حال من بد می شود !

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

دَست هـآی تو حق ِمن اَست ,

حقم را کف ِ دستم بگُذار

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

آسماלּ قلبـ♥ـم کمے تا قسمتے بنـᓅـــش است

گویا عشـ♥ــق بـہ مانند دریایت

با سـ♥ــرخے خوלּ در رگهایم

یکـــے شدہ …

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

گفتی دور منو خط بکش…

کشیدم….

حالا تو در محاصره ی منی….

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

من از تمام دنیا فقط آن دایره ی مشکیه چشمان تـو را میخواهم..!

وقتی که در شفـافیتش بازتـاب عکس خودم را میبینم

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

واقعیت است، جاذبه ی تو

از بس جذابی…!

میخواهم تو را به نیوتن ثابت کنم…!

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

لبخند که میزنی …

پر میشوم از بهانه های خواستنت

پر میشوم از طنین خوش صدای نفسهایت

و زمزمه های در گوشی !

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

برای عاشق شدن بهانه های ریز و درشت لازم نیست … !

برای عاشق شدن کافیست …

تو نگاه کنی و من لبخند بزنم …!

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

زمین به آسمان بیاید…

آسمان به زمین…

حواسم نه پرت شیطنت های ستاره ها می شود

نه دلربایی گنجشگکان باغ…

مـــن فـــقـــط محـــوِ

چشـــم های تــــ❤ــــوام…

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

به هیچ”صراطی”مستقیم نیست

دلی که به نوازش سر انگشتان “تو” عادت کرده…

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

به چشمهایت بگو نگاهم نکنند بگو وقتی خیره ات می شوم سرشان به کار خودشان باشد !

نه که فکر کنی خجالت میکشم ، نه !

حواسم نیست عاشقت می شوم ……

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

بـــــا چـــــراغی همـــــه جـــــا گشتـــــم و گشتـــــم در شهـــــر …

هیـــــچ کـــــس، هیـــــچ کـــــس اینجـــــا بـــــه تـــــو ماننـــــد نشـــــد …!

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست

و عاشقانه می خوانم

عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

ﺗﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ

ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ

ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﺩ

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

نترس جانم . . .

این پرنده ،با مشتی دانه ،اهلی هیچ دلی نمی شود

وقتی پرواز را فقط در آسمان تو آموخته . . . !

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

آرام دوستت خواهم داشت

طوری که حتی خودت هم از این عشق بویی نبری . . . !

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

از این همه درخت زبان بسته

برگی باقی نمی گذارد

بادی که تو

در جهانم کاشته ای

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

خوشبختی یعنی :

عکستو توی کیف دستیش ببینی . . .

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

لایق پرستش است

کسی مثل تو

که در این بی مهری ها

بی چشم داشت محبت می کند . . .

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

نفس مصنوعی یعنی :

تو نباشی و من به عکست خیره شوم . . .

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

اخــم هـای تــــــو

بــالا تـرین لذت دُنیـــاست

ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن !

“دوستت دارم”

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

اگر تو نبـــودی

مــن

بی دلـــیل ترین اتفـــاق زمیـــن بــودم

تو هـــستی

و مـــن

محکـــمترین بهانه ی خلقت شـــدم . . .

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

وقتـــــــی کســـی تو را . . .

عاشقانـــــــه . . .

دوســــت دارد . . .

شیوه ی بیــان اســــــم تـو . . .

در صدای او متفاوت است !

و تــــو . . .

مـــــــی دانـــــــی که نامت . . .

در لبهـای او ایـــمــــــن است . . . !

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

وقتی می گویی حالَــــــت چگونه است،

حالَــــــــم خوب می شود !

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

دنیا فهمید خیلی حقیر است وقتی گفتم :

یک موی تو را به او نمیدهم . . .

– – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – –

عزیزم !

از من نخواه، منطقی باشم،

من از “دیوونگیمه ” که دوستت دارم …!