پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس عاشقانه (2)

اس ام اس عاشقانه (2)

غروب آخر شعرم پر از آرامش دریاست ، و من امشب قسم خوردم تو هرگز نرنجانم . . .
.
.
.
ای دوست پای هر کلی خار مشو ، با هر که دم از عشق میزند یار مشو . . .
.
.
.
نیمه شبی من خواهم رفت ، از دنیائی که مال من نیست
از زمینی که بیهوده مرا بدان بسته اند . . .
.
.
.
صبر کردن دردناک است ، و فراموش کردن دردناکتر ، ولی از این دو دردناک تر
این است که ندانی باید صبر کنی یا فراموش . . .
.
.
.
غروب غم هایت را به هر بهائی خریدارم ، مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم . . .
.
.
.
خدا از بهترین ها فقط یه دونه خلق کرده ، دقت کردید چقدر تنهائید . . . ؟
.
.
.
روی آن شیشه تبدار تورا"ها" كردم،اسم زیبای تورابانفسم جاكردم،شیشه بدجوردلش ابری
وبارانی شد،شیشه رایك شبه تبدیل به دریاكردم، باسرانگشت كشیدم به دلش عكس
تورا،عكس زیبای توراسیرتماشا كردم
.
.
.
باران رابه خاطر رطوبتش گل را بخاطر لطافتش وتورابه خاطرمحبتت دوست می دارم . . .
.
.
.
تو اگر میدانستی ,که چه زخمی دارد که چه دردی دارد خنجر از دست عزیزان خوردن
از من خسته نمی پرسیدی آه ای سرو , چرا تنهایی ؟
.
.
.
من نشانی از تو ندارم اما نشانی ام را برای تو می نویسم: در عصر ها انتظاربه حوالی بی
كسی قدم بگذار ! خیابان غربت را پیدا كن و وارد كوچه پس كوچه های تنهای شو ،كلبهی
غریبی ام را پیدا كن كنار بید مجنون خزان زاه و كنار مرداب آرزوهای رنگی ام! در كلبه را باز
كن و به سراغ بغض خیس پنجره برو ٬ حریر غمش را كنار بزن او را می یابی …

زندگی درک همین امروز است ، ظرف دیروز پر از بودن توست ، شاید این خنده که امروز دریغ کردی ، آخرین فرصت همراهی ماست .