پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس عاشقانه (4)

اس ام اس عاشقانه (4)

دهان غنچه‌ خوش‌ باشد

سحرگه‌ چون شود خندان

ولی ذوقی دگر دارد لبت هنگام خندیدن

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتنـد: نشـد!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کمبود خواب

بایک روز مرخصی حل میشود

کمبود وقت

بامدیریت زمان

سایرکمبودها نیز علاجی دارند

باکمبود دستهایت چه کنم؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پشت چراغ قرمز!

اعتراف کردم”دوستت دارم”

تاهرجامجبور شدی کمی مکث کنی..

یادمن بیفتی

نمیدانستم قرار است بعد من

تمام چراغهای زندگیت سبز شوند

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

به راه پای خسته ات دیدگانم را می سایم

تا انعکاس زلال قدمهایت را جاودانه کنم

سبز باشی عزیزترین

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بی تو نه شعر می چسبد

نه مرور خاطره

نه سیگار

من دلم آغوش می خواهد

می فهمــــــــــــــــــی…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

وقتی تو حرفهایم را نمیخوانی چه تفاوتی دارد که حرف دلم را بنویسم

یا از دفتر بغل دستی ام کپی کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

حفظ غرورت توانست جای خالی مرا برایت پر کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

هرچه آفتاب عمرم بالاتر می آید دیوار زندگی ام کوتاهتر میشود

تا تو برای دوستت دارم گفتن هایت دیواری کوتاهتر از من پیدا نکنی

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم

تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس

بند ، بندم همه در حسرت یک پرواز است

من به پرواز نمی اندیشم ، به تو می اندیشم

که زیباتر از اندیشه یک پرواز است