پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خانم محترم از غیر شوهرت چشم بپوش

خانم محترم  از غیر شوهرت چشم بپوش

خانم محترم،ممكن است قبل از ازدواج براى خواستگارى شماآمده باشند،ممكن است افرادى را در نظر داشته در انتظار خواستگارى آنها بوده‏اید،شاید آرزو داشته‏اید شوهرتان ثروتمند باشد،داراى فلان‏شغل باشد،تحصیل كرده باشد،زیبا و خوشگل باشد ووووو.

این قبیل آرزوها قبل از ازدواج مانعى نداشت لیكن اكنون كه‏مردى را براى همسرى برگزیده‏اى و پیمان مقدس زناشویى را امضاكرده‏اید كه تا آخر عمر با هم باشید،یار و مونس و غمخوار هم باشید بایدگذشته را یكسره فراموش كنى،بر افكار و آرزوهاى گذشته خط بطلان‏بكشى و از غیر شوهرت بطور كلى چشم بپوشى،دلت را از اضطراب وپریشانى نجات بده،غیر شوهرت را از دل بیرون كن و ششدانگ آنرا دراختیار او قرار بده،خواستگار سابقت را فراموش كن،باو نگاه نكن،بفكرش نباش،چكار دارى ناراحت‏شده یا نه؟اصلا چرا از احوالش جویامى‏شوى؟این حالت دو دلى جز پریشانى روح چه نتیجه‏اى دارد؟و بسااوقات اسباب بدبختى ترا فراهم مى‏سازد.

بعد از اینكه با مردى پیمان زناشویى بستید و قول و قرار گذاشتیدتا آخر عمر با هم باشید چرا چشم چرانى میكنى،به این مرد و آن مرد نگاه‏میكنى و شوهرت را با آنها مقایسه مى‏نمایى؟این چشم چرانیهاى غلط جزپریشانى و اضطراب روح و آه و حسرت دائم چه سودى دارد؟
حضرت على علیه السلام فرمود:«هر كس چشم خویش را آزادبگذارد همیشه اعصابش ناراحت‏خواهد بود و به آه و حسرت دائم گرفتارخواهد شد (11) ».

وقتى با نظر خریدارى به مردها نگاه كردى و شوهرت را با آنهامقایسه نمودى ناچار به مردهایى برخورد میكنى كه عیب شوهرت را ندارند خیال میكنى افراد برگزیده و بى‏عیبى هستند كه از آسمان نازل شده‏اند بااینكه ممكن است آنها داراى دهها عیب باشند كه اگر از آنها اطلاع داشتى‏شوهر خودت را بر آنها ترجیح میدادى.اما چون از عیوب مخفى آنهااطلاع ندارى و فقط خوبیهایشان را مشاهده مینمایى خودت را شكست‏خورده و مغبون در ازدواج مى‏پندارى و اسباب بدبختى خویشتن را فراهم‏مى‏سازى.

«زن 18 ساله‏اى به نام…كه از خانه فرار كرده بود دیشب به وسیله‏ماموران پاسگاه ژاندارمرى نعمت آباد دستگیر شد.در پاسگاه گفت:سه‏سال پیش به عقد…در آمدم ولى به تدریج احساس كردم كه او را دوست‏ندارم.چهره شوهرم را با قیافه بعضى از مردها مقایسه مى‏كردم و افسوس‏مى‏خوردم كه چرا زن این مرد شدم‏» (12) .

خانم گرامى،اگر مى‏خواهى بدبخت و سیه روز نشوى،به ضعف‏اعصاب و پریشانى روح مبتلا نگردى،با خوشى و آسایش زندگى كنى‏دست از هوسبازى و چشم چرانى و آرزوهاى خام بردار.غیر از شوهرت‏همه را ندیده بگیر،از مردهاى دیگر تعریف نكن،به فكر آنها نباش.دردلت نگو:كاش فلان شخص بخواستگاریم آمده بود،كاش با فلان شخص‏ازدواج كرده بودم،كاش شوهرم داراى فلان شغل بود،كاش فلان قیافه راداشت.كاش و كاش و كاش.نمیدانم این افكار غلط و آرزوهاى خام چه‏نتیجه‏اى به حال تو دارد؟چرا زندگى را به خودت و شوهرت تلخ میكنى؟
چرا مهر و صفا را از بین مى‏برى و بنیاد ازدواج را متزلزل مى‏سازى؟ازكجا میدانى اگر با فلان مرد ازدواج كرده بودى صد در صد راضى بودى؟تو از ظاهر او بیش از این خبر ندارى شاید داراى عیوبى باشد كه اگر مطلع‏بودى شوهر خودت را بر او ترجیح میدادى.از كجا میدانى كه خانم آن‏مردها كاملا راضى هستند؟

خانم محترم،اگر شوهرت احساس كند كه به مردهاى دیگر نظردارى بدبین میشود،مهر و علاقه‏اش كم میشود به زندگى و خانواده‏بى‏علاقه میگردد،مواظب باش از مردهاى دیگر تعریف نكنى با آنها گرم‏نگیرى،خنده و شوخى نكنى،مرد اینقدر حساس است كه نمیتواند تحمل‏كند كه همسرش حتى به تصویر مرد بیگانه‏اى اظهار علاقه كند.
پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:«هر زن شوهرداریكه‏چشمش را از نگاه كردن به غیر شوهرش پر كند مورد غضب شدیدپروردگار جهان واقع خواهد شد (13) ».