پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصدیق مدیریت شوهر توسط زن

تصدیق مدیریت شوهر توسط زن

هر مؤسسه یا اداره یا كارخانه یا كارگاه و بالاخره هر تشكیلات‏اجتماعى احتیاج به یك مدیر مسئول دارد.گر چه باید بین افراد آن مؤسسه‏تعاون و همكارى وجود داشته باشد لیكن به هر حال بدون مدیر بخوبى‏اداره نخواهد شد.اداره یك منزل یقینا از اداره هر مؤسسه‏اى دشوارتر وبا ارزش‏تر است و احتیاج بیشترى به مدیر دارد.
در این جهت تردید نیست كه باید در بین اعضاى یك خانواده‏تفاهم كامل و تعاون و همكارى وجود داشته باشد لیكن وجود یك‏سرپرست عاقل و با تدبیر هم برایشان ضرورت دارد،هر خانه‏اى كه یك‏مدیر با تدبیر و نافذ الكلمه‏اى نداشته باشد به طور حتم اوضاع منظم ورضایتبخشى نخواهد داشت،سرپرستى خانه یا باید به عهده مرد باشد و زن‏از او اطاعت كند، یا به عهده زن باشد و مرد فرمانبردارى كند،لیكن از آنجا كه اینكار غالبا از مردها بهتر ساخته است چون تعقلاتشان‏بر احساساتشان غلبه دارد خداوند حكیم این مسؤولیت‏بزرگ را بر دوش‏او نهاده در قرآن شریف میفرماید:
«مردان سرپرست زنانند،زیرا خدا بعض افراد را بر بعض دیگربرترى داده است و براى اینكه از مالهاى خویش خرج كرده‏اند.پس زنان‏شایسته فرمانبردارند (5) ».
بنابراین صلاح خانواده در اینست كه مرد را به عنوان بزرگ وسرپرست‏خانواده بشناسند و با نظر و صلاحدید او كار كنند،این موضوع‏بدانمعنا نیست كه مقام زن كوچك شده باشد بلكه حفظ نظم و انضباطمنزل چنین اقتضائى را دارد،اگر خانمها احساسات خام و تعصبهاى بیجارا كنار بگذارند وجدان خودشان نیز بدین موضوع قضاوت میكند.
خانم…میگوید:ما در ایران رسم خوبى داشتیم كه متاسفانه به‏تدریج‏خلل یافته است.سنت این بود كه همیشه مرد در خانواده ایرانى‏رئیس خانواده بود ولى امروز وضع منزل متزلزل شده و خانواده در موردانتخاب رئیس سرگردان مانده است.ولى بهتر است زن امروزى كه دربسیارى از موارد اجتماعى حقى برابر با مرد یافته است در خانه مرد را به‏عنوان رئیس قبول داشته باشد…باید به همه كسانى كه میخواهند ازدواج‏كنند این فكر قدیمى توصیه شود كه وقتى قدم به خانه بخت میگذارند بالباس عروسى وارد خانه شوهر شوند و با كفن خارج شوند (6) ».

البته این مطلب هست كه گرفتاریهاى زندگى و مشاغل روزانه مردغالبا اجازه نمیدهد كه در تمام امور خانواده دخالت كند و در واقع مى‏توان‏گفت كه قسمت عمده كارها عملا در اختیار كدبانوى خانه است و اكثریت‏قریب به اتفاق كارها بر طبق میل و اراده او انجام میگیرد لیكن به هر حال‏حق حاكمیت و سرپرستى مرد باید محترم شمرده شود.اگر در جایى اظهارعقیده و دخالت كرد و لو در امور جزئى خانه‏دارى باشد نباید در مقابل‏پیشنهادش استقامت‏بخرج داد و بدینوسیله حق حاكمیت او را مورد انكارقرار داد،و الا به شخصیتش لطمه وارد شده خودش را مسلوب الاراده‏و همسرش را یك زن بى‏ادب و حق نشناس و لجباز حساب میكند،اززندگى دلسرد و به همسرش كم علاقه میشود.چون شخصیتش جریحه‏دارشده ممكن است در صدد تلافى و انتقام بر آید و حتى در مقابل خواسته‏هاى‏بجا و معقول همسرش سر سختى نشان دهد.
رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:«زن خوب به حرف شوهرش‏گوش میدهد و مطابق دستوراتش عمل میكند». (7)
زنى از رسول خدا پرسید:«زن نسبت‏به شوهرش چه وظیفه‏اى‏دارد؟فرمود:باید از وى اطاعت كند و از فرمانش تخلف ننماید (8) ».
پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود:«بدترین زنها زن لجباز ویك دنده است (9) ».
رسول خدا فرمود:«بدترین زنها كسانى هستند كه هم نازا و هم كثیف و لجباز و نافرمان باشند (10) ».
خانم گرامى،شوهرت را به عنوان بزرگ و سرپرست‏خانواده‏بپذیر،با نظر و مشورت وى كارها را انجام بده،از دستوراتش تخلف‏نكن،اگر در كارى دخالت كرد در مقابلش سرسختى نشان نده،و لو اینكه‏از امور خانه‏دارى باشد كه تو بهتر از آن اطلاع دارى،شوهرت را عملایك فرد مسلوب الاختیار قرار نده،بگذار گاه گاه در كارها دخالت كند وبدین ریاست صورى دلخوش باشد،موضوع ریاست او را عملا به‏فرزندانت نشان بده،به آنها تذكر بده در كارها از پدرشان اجازه بگیرند واز فرمانش تخلف ننمایند.از كودكى آنها را بدین رفتار عادت بده تا حرف‏شنو و فرمانبردار و با ادب بار آیند،و احترام تو و شوهرت محفوظ بماند.