پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

یکی از رکوردهای گینس (شکلات)

یکی از رکوردهای گینس (شکلات)
بزرگ‌ترین تخته شكلات با كمك سه قناد ایتالیایی تهیه شد و به عرض 2.03 متر به ثبت رسید.بزرگ‌ترین تخته شكلات جهان با طولی برابر با 15.9 متر در ایتالیا توانست ركورد كتاب گینس را به دست آورد.

 
بزرگ‌ترین تخته شكلات با كمك سه قناد ایتالیایی تهیه شد و به عرض 2.03 متر به ثبت رسید.یكی از این سه قناد پیش از این نیز در یك ركوردشكنی دیگر توانسته بود بزرگ‌ترین مجسمه شكلاتی را تهیه و ركورد آن را به نام خود ثبت كند.به نقل از پایگاه اینترنتی ثبت ركوردهای جهانی گینس، این ركورد شكنی در نوامبر سال 2011 میلادی در شهر «بولونیا» به دست آمد.