پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس مخصوص غدیر خم 92

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس مخصوص غدیر خم 92

آرزو را کوتاه گیر که عمر کوتاه است و کار نیک به جای آر که اندکش نیز بسیار است …
حضرت علی (ع)
.
.
رود است علی ، پاک و زلال است و روان
کوه است علی که استوار است و گران
من رود ندیده ام چنین پابرجا
من کوه ندیده ام چنین در جریان
.
.
اى فراموشان باطل سر به پایین افکنید
چون پیمبر دست حق را برد بالا در غدیر
.
.
یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد
نام تو نقش نگین امر الله صمد
لم یلد از مادر گیتی و لم یولد چو تو
لم یکن بعد از نبی مثلت لهو کفواً احد
.
.
تشنه شدم به عشق تو مثال ماهی پی آب
ز هر خمی می نزنم چون که تویی شراب ناب
به هر کجا سفر کنم شناسنامه رو کنم
گویم فقط همین نشان : منم مرید بوتراب
.
.
آحاد ملک چو سجده بر آدم کرد
بر نام علی و شوکت خاتم کرد
در روز غدیر خم نه تنها آدم
بر قامت مرتضی فلک سر خم کرد
.
.
شک نیست جهان را که خدا نیست علی
اما دمی از خدا جدا نیست علی
دانم اگرش جدا ، خدا نیست رضا
خوانم اگرش خدا ، رضا نیست علی

.
.
عمری است که دم به دم علی می گویم
در حال نشاط و غم علی می گویم
یک عمر علی گفتم و ان شاالله
تا آخر عمر هم علی می گویم
.
.
خدا نام ولی را برد بالا
پیام ینجلی را برد بالا
تمام دست ها بودند آنجا
ولی دست علی را برد بالا
.
.
من شیفته ی علی شدم ، شیدا نیز
پنهان همه جا گفته ام و پیدا نیز
این پایه مرا بس است و بالاتر ازین
امروز طلب نمی کنم ، فردا نیز
.
.
ای دل دوباره گل کن ، امشب علی امیر است
بر آستان جانان آیینه ی غدیر است
آیینه ی محمد ، مردی ز جنس قرآن
شیر خدا ولی شد ، آن کوه عشق و ایمان
.
.
از عشق علی زمین شده پر برکات
از شوق علی زمین شده پر حسنات
ای شیعه بناز و ناز شصت مرتضی
بفرست بر قامت حیدر صلوات
.
.
سرچشمه وحی در کویر است غدیر
تقدیر خداوند قدیر است غدیر
ای عشق بگو به تشنه کامان ولا
دریاست اگرچه آبگیر است غدیر
.
.
انسان تمام و جوهر پاک علیست
گلواژه گلشن افلاک علیست
بر تارک آفرینش از کون و مکان
مقصود خدا ز شرح لولاک علیست
.
.
محمد گفته دینی جز علی نیست !
خلافت را امینی جز علی نیست
همه الحق و الانصاف گفتند
امیرالمؤمنینی جز علی نیست
.
.
از روز ازل به کائنات شور علی بود
بر روی زمین به کائنات نور علی بود
تنها هدف خلقت آدم به دو صورت
چشمان علی بود و علی بود و علی بود
.
.
از دین نبی شکفته جان و دل من
با مهر علی سرشته آب و گل من
گر مهر علی به جان نمی ورزیدم
در دست چه بود از جهان حاصل من ؟
.
.
ای آنکه تویی به قلب خسته آرام
هر شب بدهی به مستمندان اطعام
ای آنکه تمامِ روزگاران هستی
تنها پدر خوب تمامِ ایتام
.
.
نه خدا ، شیعه تو را می خواند
نه جدایت ز خدا می داند
یا علی چرخ زمان را شب و روز
گردش چشم تو می چرخاند
.
.
هزار آتش اگر در پوست داری
نسوزی گر علی را دوست داری
اگر مهر علی در سینه ات نیست
بسوزی گر هزاران پوست داری
.
.
فرمود رسول قادر لم یزلی
در شان وصیّ خویش با صوت جلی
افضل بُوَد از طاعت کلّ ثقلین
یک ضربت روز خندق از دست علی