پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جنجال مراسم انتخاب زیباترین خانم ها در کره جنوبی (عکس)

جنجال مراسم انتخاب زیباترین خانم ها در کره جنوبی (عکس)
این اعتراف ملکه زیبایی ۲۰۱۳ در کشوری است که بیشترین جراحی پلاستیک در آن انجام می شود: «من هرگز نگفته ام که از بچگی خوشگل بوده ام! به گزارش پارس ناز با توجه به آمار های اخیر، در حال حاضر جراحی پلاستیک در کره جنوبی بیشتر از هر کشور دیگری رواج دارد؛ به خصوص در  در میان زنان و دختران ۱۹ تا ۴۹ ساله.

جنجال مراسم انتخاب زیباترین خانم ها در کره جنوبی (عکس)

جنجال مراسم انتخاب زیباترین خانم ها در کره جنوبی (عکس)

جنجال مراسم انتخاب زیباترین خانم ها در کره جنوبی (عکس)


حساسیت رو به رشد در کره جنوبی نسبت به جراحی پلاستیک زمانی آشکار شد که عکس گروهی از شرکت کنندگان در مسابقه ملکه زیبایی این کشور در سال ۲۰۱۳ منتشر شد و این نظر را دامن زد که اغلب آنها از جراحی پلاستیک و همه آنها از لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده کرده اند.بنا بر این گزارش، واکنش ها به این موضوع در کره جنوبی همچنان ادامه دارد.