پارس ناز پورتال

قاصدک 24

♦♦اس ام اس بمناسبت روز کارگر ♦♦

مجموعه : اس ام اس جدید
♦♦اس ام اس بمناسبت روز کارگر ♦♦
 

با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست

هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر

گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی

نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد
.

.

.

.

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند

زیرا چرخش دست و بازوی انها باعث چرخش چرخه هاي زندگی جامعه و امتداد رگه هاي حیات در مجاری هستی اسـت

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد
.

.

.

.

هنر کارگران اسـت کـه ایران آباد

کار بسیار هنــــــــــــــــــر را بنیاد

همت اي اهل هنــــــــــر بار دگر

تا شــــــــــود کل میهن خرم وشاد

روز کارگر گرامی باد

دست هایت کـه آیینه تلاش روزگارند، پر برکت باد! توانِ دست هایت را می ستایم اي سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش. روز کارگر مبارک

تمام روزهای شکوفا از تلاش، روز تـو باد! روز بهروزی مـن، روز بهروزی تـو، روز بهروزی تمام دست هاي کار آمد جهان

دست هایي کـه روزها را در تلاشند برای آرامش شبها

شبها در تکاپویند برای آسایش روزها!

قال رسول الله «ص»: هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد، نفرین خداوند بر او باد . روز جهانی کار و کارگر بر کارگران متعهد ایران اسلامی مبارک باد

نامت کـه شکوه کار و تکاپوست، تنها واژه ماندگار روزگار اسـت

نام تـو ثبت اسـت بر تمام جراید عالم

از بسته ترین زوایای «اهرام»، تا بازترین گوشه هاي تخت جمشید!

فراموش مباد؛ در آیینه اي کـه آیندگان، بـه صافی و زلالی اش، قسم خواهند خورد. مبارک باد هرروز تاریخ، بـه نامت

خوشا عرق جبین ات کـه خداوند، پاس می داردش …

رسول خدا «ص» فرمود: خداوند، آن کس راکه در پرداخت حق او گشاده دست باشد، دوست می دارد. روز کارگر مبارک

کار مایه حیات زندگی اسـت

چشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی مییابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

حضرت علی«ع» عرقِ جبین می ریخت ودر کِشتزار کار میکرد تا کارگران برخود ببالند کـه رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می‌کرد

روز جهانی کارگر گرامی باد

حضرت علی«ع»:

کار همراه با پاکدامنی بـه مراتب از توانگری همراه با هرزگی ارزشمندتر اسـت

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد
.

.

.

.

اس ام اس هاي روز کارگر

از عذاب کار می ریزد عرق آن طور کـه

ذره اي باقی نماند هیچ نای کارگر

آی پیمانکار! کمتر خرده بر کارش بگیر

می‌رسد یکروز بر دادش خدای کارگر

روز کارگر گرامی باد

مرد یعنی آن کـه با پول و پله

می‌شود در خانه صاحب اعتبار

مرد یعنی سکته یعنی سی سی یو

ختم مطلب مرد یعنی جان نثار

خلقتش اصلا بـه این خاطر بود

تا صبح ها برخیزد و رود سرکار

روز کارگر گرامی باد

کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریض

نیست دارویی بود یک دم شفای کارگر

سلطان از زور قدرت پول می آرد بـه دست

کارگر با رنج پس باشد گدای کارگر

فقط این مانده بود از چین رسد کارِگرِ چینى

همان کارگران خوش قد و خوش منظر چینى

همان کارگرى کـه احتمالاً در پکن دارد

زمین و خانه و اهل و عیال و مادر چینى

.

.

.

.

بمیرم واسه دستایی کـه خستس از این زمونه

دلش می خواد کـه تک باشه ولی طفلی نمی تونه

همش شرمنده یه بچش می شه وقتی میاد خونه

دستاش خالیه و قلبش پر ازشرم و پر از خونه

.

.

.

.

مرد یعنی کار و کار و کار و کار

یکسره در شیفت هاي بی شمار

مثل یک چیزی میان منگنه

روز و شب از هر طرف تحت فشار

مرد موجی اسـت هی در حال دو

جان بر آرد تا برآرد انتظار

او خودش همواره در تولید پول

لیک فرزند و عیالش پول خوار