پارس ناز پورتال

قاصدک 24

كنیزان و غلامان از نظر اسلام

مجموعه : مذهبی
كنیزان و غلامان از نظر اسلام

پاسخی بر شبهه برخی اسلام ستیزان مبنی بر عدم آزادی در دین الهی اسلام
زمانی كه در شرق و غرب و در شبه جزیره عرب بردگان از هیچ حقوق و ارزشی برخوردار نبودند و خارج از ارزش انسانی با آنها برخورد می شد اسلام با ظهور خود برابری انسان ها را مطرح كرد.

اسلام همانطور كه شراب را مرحله ای تحریم كرد بردگی را نیز بصورت مرحله ای از بین برد چون جامعه و فرهنگ آن زمان اجازه ی لغو دفعی و ناگهانی آن را نمی داد و با آن مقابله میكرد.

راهكار اسلام چه بود؟
این دین مبین مسئله ی كنیز و غلام را مطرح كرد كه در مقابل بردگی بود چون كنیزان و غلامان از بسیاری از حقوق ها و ارزش ها برخوردار بودند كه بردگان به هیچ وجه از آن برخوردار نبودند.

سپس مسئله ی آزاد كردن كنیزان و ثواب آن مطرح شد و احادیث بسیاری در مورد ثواب آزاد كردن ایشان از معصومین (سلام الله علیهم) بیان شد.

چنانكه امام حسین (سلام الله علیه) كنیزی را كه برای او فقط شاخه ای گل آورده بود آزاد كرد.

و ضمنا بخاطر داشته باشیم كه مادر بسیاری از امامان ما كنیز بودند و از اهمیت و احترام ویژه ای برخوردار بودند.
 
و اینگونه همان كنیزان و غلامان نیز همچو اربابان خود آزاد شدند و این استراتژی و راهكار زیبایی بر لغو رسم جاهلی بردگی توسط اسلام بود.