پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

کلاغ هایی که انسان های شرور را رسوا می کنند (+باورمی کنید)..!

کلاغ هایی که انسان های شرور را رسوا می کنند (+باورمی کنید)..!
 
ایسنا:محققان دانشگاه واشنگتن، پنج سال پیش دریافتند كه كلاغ‌ها از قابلیت تشخیص انسان‌های خطرناك برخوردارند. محققان در تحقیقات خود با نقابی شبیه انسان‌های غارنشین، كلاغ‌های آمریكایی را در تله انداختند.
 
این كلاغ‌ها سپس تمام افرادی را كه با این شمایل می دیدند، دنبال كرده و به شدت قارقار می‌كردند، اما در برابر انسان‌های عادی رفتاری آرام داشتند.
 
از آن به بعد این محققان به بررسی واكنش كلاغ‌ها به نقاب‌ها پرداختند. دو هفته بعد از این جریان، 26 درصد كلاغ‌ها با افراد نقاب‌دار با شدت برخورد كرده و در مدتی حدود دو سال و هفت ماه بعد این میزان به 66 درصد رسید. در سال پنجم این تعداد بیشتر شده و حتی از محدوده تحقیق به خارج درز كرده بود.
 
این در حالی است كه به گفته محققان، كلاغ‌های جوان نیز كه در زمان وقوع حادثه اصلی به دنیا نیامده بودند نیز با كپی برداری از رفتار والدین خود با افراد نقابدار با شدت برخورد می‌كردند. كلاغ‌ها از دو شیوه عمده یادگیری برخوردارند. آنها یا از تجربیات شخصی خود و یا با مشاهده دیگران به یادگیری در مورد مسائل از جمله خطرات جدید می‌پردازند.