جستجو در پارس ناز

بدون زحمت کالری بسوزانسم

مجموعه : رژیم و تغذیه
بدون زحمت کالری بسوزانسم

-گرسنه بخوابید:اگر از ان دسته از افرادی هستید که دیر یا حتی زود غذا می خورید.اگر قبل از خواب احساس گرسنگی کردید غذا نخورده وگرسنه به رختخواب بروید زیرا که در هنگام خواب کالری میسوزانید وزمانی که بیدار شوید کالری بیشتری را ازدست داده اید.

2-اب خنک بنوشید:نوشیدن اب علاوه بر سرکوب حس گرسنگی باعث افزایش متابولیسم هم میشود اما اب خنک بیشتر این امر را تداعی می کند زیرا با نوشیدن اب خنک بدن سعی به متعادل کردن دمای بدن دارد بنابراین با نوشیدن 8لیوان اب خنک در روز 70کالری میسوزانید.

3-بی قرار باشید:دست وپارا تکان دهید حتی ادامس بجوید تا بی تحرک نباشید.
4-بخندید:تا میتوانید بخندید تا کالری بسوزانید باخندیدن 20%کالری بیشتر میسوزانید.

5-غذای ادویه دار بخورید:ادویه هایی مانند فلفل قرمز-کاری-زیره سبز بعد از مصرف متابولیسم بدن را کاهش می دهد.
6-پروتئین مصرف کنید:لبنیات کم چرب را اضافه کنید تا بافت عضلانی شما بیشتر شود زیرا که با افزایش بافت عضلانی کالری بیشتر میسوزانید.