پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس باحال سلامتی

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس باحال سلامتی

بیست طبقه لاف بزرگی است برای مردن ؛ کافی است ازایوان یک خاطره پایین بپری …
به سلامتی خاطرات !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به ﺳﻼﻣﺘﯽ کسی که کوک میکند گیتار نه … زندگی را با غم …

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتی کسی که دیگه بهش زنگ نمیزنیم اما اگه بفهمیم خطش خاموشه دق می کنیم !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتیِ اونی که وقتی بودیم باهامون حال کرد ، اگه نبودیم ازمون یاد کرد !
اونی که اگه بودیم دعامون کرد ، اگه نبودیم آرزومون کرد !
اونی که وقتی بودیم خندید ، اونی که وقتی نبودیم نالید !
سلامتیِ اونی که هرچند دلخور بود ولی واس دلخوشیِ ما خندید …

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

آن را که بتوان با اراده فراموش کرد هرگز در یاد نبوده است !
به سلامتی اونای که هیچوقت از یاد نمیرن …

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~
به ﺳﻼﻣﺘﯽ خیاطی که نمیدونه دلِ تنگشو کجا ببره !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتی کسی که اگه همه باشن و اون نباشه انگاری هیچکس نیست …

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

گفت : بزن به سلامتی پت و مت !
گفتم : حتما به خاطره اینکه خنده دار بودن ؟
گفت : نه ، به این خاطر که تا تهش با هم بودن !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتی اونایی که ما رو فقط واسه خودمون میخوان نه واسه اونچه که خودشون از ما میخوان !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﺳﺖ واقعی ﻧﻤﯽ خندن !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتی اونایی که به ظاهر آرومن ولی توی دلشون سونامیه !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتی خودمون که خوبیم ولی بعضیا فکر میکنن خوبی از خودشونه !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتی اون پیرمردی که وقتی‌ ازش پرسیدن عشق چیست گفت همونی که منو پیر کرد !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتی اونی که تا آخر عمر از قلبت بیرون نمیره ولی مجبوری از زندگیت بندازیش بیرون !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتیِ اونی که اومد تنهایی هاشو باهام تقسیم کنه اما اونقدر بخشنده بود که سهمشو گذاشت و رفت !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتی کسی که وقتی دل بست ، تا آخرش درو روی همه بست !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتی اونایی که خودشون ثابت کردن “لیاقت” ما رو ندارن !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتی اونی که میتونه منو بخندونه وقتی نمی خوام حتی لبخند بزنم !

*  ~ *  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~*  ~

به سلامتى مامان و بابام که از بچه شانس نیاوردن !