پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زیباترین دختر دوشیزه آرژانتین در سال 2013

زیباترین دختر دوشیزه آرژانتین در سال 2013
خانم ماریا ترزا 24 ساله با 174 سانتی متر قد به عنوان زیباترین دختر و دوشیزه جهانی آرژانتین در سال 2013 انتخاب شد.