پارس ناز پورتال

قاصدک 24

متولدین 12 ماه از این كارها اجتناب کنید

متولدین 12 ماه از این كارها اجتناب کنید

درباره متولدین هر ماه از این كارها اجتناب کنید جالب و هوشمندی قایل است,با داشتن این صفات,به خود اختصاص دهید.

 

3-از هرگونه عملی كه نشان دهنده این باشد كه دارید به او دستور می دهید خودداری كنید و او را وادار نكنید شما را به تمام دوستانش معرفی كند.

 

زن متولد آبان

1-اگر او خودش اهل زخم زبان زدن و بدگمانی باشد سعی كنید شما اینطور نباشید.

 

2-از خود عدم شجاعت یا تمایل به عقب نشینی در مورد كار و كوشش نشان ندهید.

 

3-از افسردگی و بدخلقی اجتناب كنید.او اشخاص سرزنده را دوست دارد.

 

4-به نظر خسته و تنگ نظر نیایید زیرا او از دیدن هر نشانه ای از خست بخصوص در حضور دیگران خشمگین می شود.

 

مرد متولد آبان

1-از صرف مقدار زیادی توجه به او دریغ نورزید..

 

2-از موقعیتهای درگیر كننده با اقوام دوری كنید و از او انتظار نداشته باشید همیشه آماده پذیرفتن هر اجتماعی باشد.او بخصوص از مراسم رسمی خوشش نمی آید.

 

3-زیاده از حد حالت مطمئن و مثبت به خود نگیرید…بخصوص اصرار نكنید اوچیزهایی را مطالعه كند كه دوست ندارد.

 

زن متولد آذر

1-او را مجبور نكنید شغل خود را رها كند.بگذارید در این مورد انتخاب با خودش باشد.

 

2-از زنهای دیگر دلربایی نكنید.

 

3-اگر او به زندگی فعال اجتماعی علاقه ندارد,از این نوع زندگی اجتناب كنید.

 

4-در مورد اینكه چگونه باید لباس بپوشد,موهایش را آرایش كند,خانه اش را مبله كند و سایر چیزهایی كه او آنها را در قلمرو حوزه خودش می داند سختگیر نباشید.

 

مرد متولد آذر

1-اگر او دوست ندارد شما كار كند,اصراری نداشته باشید كه بعد از ازدواج هم به شغلتان ادامه دهید.

 

2-دوستان نامطبوع خود را رها كنید زیرا این آمادگی در اوهست كه شما را از روی دوستانتان قضاوت كند.

 

3-در مورد برنامه ریزی برای نامزدی,خانه و مسایل مشابه خواسته های او را در نظر بگیرید.

 

4-در مورد كارهایتان اقوام خود را دخالت ندهید و از غرولند و انتقاد اجتناب كنید.

 

زن متولد دی

1-سعی نكنید او را وادار كنید دوستانش را كنار بگذارد و از هر نوع تظاهری به حسادت خودداری كنید.

 

2-درباره شخصیت و عادات خصوصی اش اشارات تحریك آمیز نكنید.

 

3-به او هجوم نبرید و خودداری یا توداری او را محترم بشمارید.

 

مرد متولد دی

1-سعی نكنید درباره مسایل پنهانی او كنجكاوی كنید.

 

2-اگر او كم حرف و خاموش راترجیح می دهد,كوشش نكنید فریبندگیهای اجتماعی را به او تحمیل كنید.

 

3-سعی نكنید او راتغییر بدهید.اگر نمی توانید او را همانطور كه هست قبول داشته باشید اصولا از این رابطه صرف نظر كنید.

 

زن متولد بهمن

1-در نقطه نظرهای خود سنتی و قدیمی نباشید.

 

2-در مورد لباس و سرو وضعش چیزی به او دیكته نكنید.

 

3-در میان جمع و در حضور دیگران با او مشاجره نكنید.

 

4-نزدیكان و اقوام خود رابه او تحمیل نكنید مگر اینكه خودش آمادگی پذیرفتن آنها را داشته باشد.بگذارید او دوستانش رابرای خود حفظ كند.

 

مرد متولد بهمن

1-از جر و بحث و دخالت در امور خصوصی او بپرهیزید.

 

2-خود را درگیر و مشغول اشخاص دیگر نكنید و در عین حال نسبت به تعلقات او حسادت نشان ندهید.

 

3-از گفته های مرموزی كه او مكرر و فراوان به زبان می آورد رنجش به دل راه ندهید.

 

زن متولد اسفند

1-مجبورش نكنید برای مدت زمان طولانی روی یك موضوع بخصوص تمركز كند.

 

او به آسانی از این وضع خسته می شود و تغییر را دوست می دارد.

 

2-در مورد مسایل مربوط به لباس پوشیدن و طرز رفتار خود بی دقتی نكنید و بر سر موضوعات بی اهمیت بااو دعوا نكنید.

 

3-مكالمه را به خود اختصاص ندهید.او دوست دارد آزادانه درباره خودش سخن بگوید.

 

4-از رفتار غیر عادی اجتناب كنید و به عقایدش در مورد پاكدامنی و تقوا بی احترامی نكنید و آنها را قدیمی تلقی ننمایید.

 

5-به علت زن بودنش او را محدود نكنید او قویا به تساوی بین زن و مرد اعتقاد دارد.

 

مرد متولد اسفند

1-سعی نكنید او را وادار كنید تملق بگوید او برای این كار خیلی صمیمی و بی ریاست.

 

2-از اینكه او را به شتاب كردن وادارید بپرهیزید بخصوص در امور مربوط به كسب و كار.

 

3-به یاد داشته باشید كه توجهات كوچكی كه به سایر زنان می كند هیچ اهمیتی ندارد و حسود نباشید.

 

4-در مورد اشتباهاتش بی صبر یا نا مهربان نباشید و او را به خاطر مسایل بی اهمیت و جزئی بر نیانگیزید.