جستجو در پارس ناز

بیوگرافی کامل سعید پورصمیمی

بیوگرافی کامل سعید پورصمیمی


متولد 1332 در تهران.
 
فارغ التحصیل رشته بازیگری و كارگردانی از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.
وقتی كه برای بازی در فیلم ناخدا خورشید جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد را از پنجمین جشنواره فیمل فجر دریافت كرد، هیچكس باورش نمی شد كه سعید پورصمیم فارغ التحصیل رشته بازیگری و كارگردانی باشد.
 
– سعید پورصمیمی استاد بازی در نقشهای دوم است. در هر فیلمی كه نقش دوم بازی كرده،بازی اش مورد توجه بوده و چندبار كاندید جایزه شده است. سه سیمرغ بلورین حاصل كار سعید پورصمیمی برای بازی در نقشهای دوم فیلمهای ناخداخورشید، تحفه ها و پرده آخر بوده است.
 
فیلم شناسی:

 
ناخدا خورشید (ناصر تقوایی، 1365)
 
تحفه ها (ابراهیم وحیدزاده، 1366)
 
هی جو (منوچهر عسگری نسب، 1367)
 
… تا غروب (جعفر والی، 1367)
 
پرده آخر (واروژ کریم مسیحی، 1369)
 
مدرسه پیرمردها (علی سجادی حسینی، 1370)
 
دلشدگان (علی حاتمی، 1370)
 
آبادانی ها (کیانوش عیاری، 1371)
 
چهره (سیروس الوند، 1373)
 
سرزمین خورشید (احمدرضا درویش، 1375)
 
ایران سرای من است (پرویز کیمیاوی، 1377)
 
زشت و زیبا (احمدرضا معتمدی، 1377)
 
عشق طاهر (محمدعلی نجفی، 1378)
 
عروس آتش (خسرو سینایی، 1378)
 
نسل سوخته (رسول ملاقلی پور، 79/1378)
 
تک درختها (سعید ابراهیمی فر، 1379)
 
زیر آواز باران (رضا کریمی، 1381)
 
اینجا چراغی روشن است (رضا میرکریمی، 1381)
 
تب (رضا کریمی – 1381)
 
معادله (ابراهیم وحیدزاده – 1382)
 
قاعده بازی (احمدرضا معتمدی – 1384)
 
 
 
در پناه تو (مجموعه تلویزیونی – حمید لبخنده، 1373)
 
جوایز و انتخابها :
 
>> کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (معادله) [ دوره 22 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال 1382 ]
 

>> کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (سرزمین خورشید) [ دوره 15 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال 1375]
 
>> کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد (زشت و زیبا) [ دوره 17 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال 1377 ]
 

>> برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (پرده آخر) [ دوره 9 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال 1369]
 

>> برنده لوح زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (ناخدا خورشید) [ دوره 5 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال 1365]
 

>> برنده لوح زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (تحفه ها) [ دوره 6 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال 1366]
 

>> کاندید تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (اینجا چراغی روشن است) [ دوره 7 جشن خانه سینما (مسابقه) – سال 1382]
 

>> کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد (تک درخت ها) [ دوره 25 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال 1385]