پارس ناز پورتال

قاصدک 24

حکم بازداشت قذافی ( کاریکاتور ).!

مجموعه : کاریکاتور
حکم بازداشت قذافی ( کاریکاتور ).!
صدور حکم بازداشت قذافی توسط دادگاه لاهه !!!