جستجو در پارس ناز

موش جونده ای که دو برابر سگ خانگی است (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
بزرگترین جونده جهان در یونان و تحت سرپرستی زنی یونانی بانام ملانی تیپالدوس به زندگی خود ادامه می دهد. نام این جونده كه از تیره نادری از موش های جهان به حساب می آید "كاپلین روس " نام داشته و بزرگی آن دو برابر یك سگ خانگی است. نام این موش جونده در كتاب ركوردهای گینس به عنوان بزرگترین جونده جهان ثبت شده است.
 

 

موش جونده ای که دو برابر سگ خانگی است (عکس)
 

موش جونده ای که دو برابر سگ خانگی است (عکس)
 

موش جونده ای که دو برابر سگ خانگی است (عکس)
 

موش جونده ای که دو برابر سگ خانگی است (عکس)