پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پیامک فراموش کردن یار

پیامک فراموش کردن یار
 
بخار شیشه ایم ، نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی !
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
حافظه‌ام ….. همه چیز و همه کــــس را فراموش می‌کند!!…
خسته شدم بس که سابیدمش….. و تو هر بار .. نمایان‌تر شدی!
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
غریبه بود اشنا شد … عادت شد …عشق شد …هستی شد …
روزگار شد …خسته شد… بی وفا شد …دور شد…بی گانه شد …
فراموش نشد…
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
گر چه دنیا فراموشکده خاطرهاست ، تو فراموش مکن آنچه میان دل ماست .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
اگه خنده زلبهایم گریزد، اگه اشک ز چشمانم بریزد، اگر شادی شود در من فراموش
 اگر غم با دلم گردد هم آغوش، گمان هرگز مبر نازنینم، که یادت در دلم گردیده خاموش
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
اگه فراموشم کنی میرم سراغ سرنوشت / میگم چرا اسم منو فقط تو قلب تو نوشت
اگه فراموشم کنی سلطان قصر غم میشم / مثل یه شمع بی فروغ لحظه به لحظه کم میشم
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
اونقدر فراموشت کردم که حتی واسه ابراز تنفر هم تو ذهنم نمیای .
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
گر فراموشت کنم بر من حرام است زندگی / من تو را با جان خریدم کی فراموشت کنم
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
گنجشک ها با این که تعدادشون خیلی زیاده بازم همدیگه رو میشناسند
اما نمیدونم توی دنیا چندتا مثل من وجود داره که تو منو فراموش کردی
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
آرزوهایت بلند بود
دست های من کوتاه
تو نردبان خواسته بودی
من صندلی بودم
با این همه
…فراموشم مکن
وقتی بر صندلی فرسوده ات نشسته ای
و به ماه فکر می کنی.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
هیچ وقت واسه فراموش کردن یه آدم ، آدم دیگه ای رو بازیچۀ احساسات گذراتون نکنید
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
تمومه عمر آوازم دیگه خاموشه خاموشم / نمیری هرگز از یادم من از یادت فراموشم
شروع رفتنت بی من شروع شعر اندوهه / بدون بعد از تو یاد تو برام سنگین تر از کوهه
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
می روم شاید فراموشت کنم / با فراموشی هم آغوشت کنم
می روم از رفتنم دل شاد باش / از عذاب دیدنم آزاد باش
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
اگر به یادت نمی ایم دلیل فراموشی تو نیست…من ترس از ارتفاع دارم..
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
وقتی ازت دورم فکر نکنی فراموشت می کنما، نه!
فقط بهت فرصت می دم دلت برام تنگ بشه !
 
 
 
ما بخار شیشه ایم ؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی !
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
اگر پوسیده گردد استخوانم ، نگردد مهرت از جانم فراموش …
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خاطرات ناقوس هایی هستند که در ایام فراموشی به صدا در می آیند …
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
عادت می کنم :
به داشتن چیزی و سپس نداشتنش
به بودن کسی و سپس به نبودنش
تنها عادت می کنم … اما فراموش نه !!!
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی
تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی
تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم …