جستجو در پارس ناز

هودهای عجیب و مدرن (عکس)

مجموعه : دکوراسیون
 این هودها فقط به عنوان یک تصفیه کننده هوا عمل نمی کنند بلکه با ظاهری که دارند به عنوان یک عنصر زینتی آشپزخانه عادی شما را به آشپزخانه ای مدرن تبدیل می کنند.

باید قبول کرد که ظاهر بعضی از وسایل آشپزخانه فک را به کلی می اندازند!
این هودهای آشپزخانه که توسط پاندو اوولوشن لاین خلق شده اند از همین نمونه هستند.

این هودها فقط به عنوان یک تصفیه کننده هوا عمل نمی کنند بلکه با ظاهری که دارند به عنوان یک عنصر زینتی آشپزخانه عادی شما را به آشپزخانه ای مدرن تبدیل می کنند.
 

 

هودهای عجیب و مدرن (عکس)
 

هودهای عجیب و مدرن (عکس)