پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس تنهایی و غم (39)

اس ام اس تنهایی و غم (39)

اس تنهایی جدید | مسیج تنهایی

درویش کوچه های تنهاییم

کاسه گدایی مراسکه ی نگاه توکافیست

.
.
.
.
.
.


بوی دلتنگی می دهم

حتی بهار هم پیله ی تنهایی ام را به روی پروانه هایش نمی گشاید

.
.
.
.
.
.

تنهایی استخوان سوز است

حتی در عاشقانه ترین ساعت هایش …

.
.
.
.
.
.

شب من پنجره ای بی فردا

روز من قصه ی تنهایی ما

مانده بر خاک و اسیر ساحل

ماهی ام ماهی دور از دریا

.
.
.
.
.
.

نرو تنهام نذار با درد و غم هام

اگر چه دلخوری از خیلی حرفام

به قرآنی که از سایه اش گذشتم

به جون هر دوتامون خیلی تنهام

.
.
.
.
.
.


وسعت درد فقط سهم من است باز هم قسمت غم ها شده ام

دگر آیینه ز من با خبر است که اسیر شب یلدا شده ام

من که بی تاب شقایق بودم همدم سردی یخ ها شده ام

کاش چشمان مرا خاک کنید تا نبینم که چه تنها شده ام
ا

.
.
.
.
.
.

نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت

باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی

.
.
.
.
.
.

این روزها که می گذرد

یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید

سمفونی گوش خراشی است

روزهاست پنبه دیگر فایده ندارد

باید باور کنم تنهایم
ا

.
.
.
.
.
.


و چه لذتی است در تنهایی

باور نداری ؟

از خدا بپرس

.
.
.
.
.
.

دست بر شانه هایم می زنی تا تنهایی ام را بتکانی

به چه می اندیشی ؟

تکاندن برف از روی شانه های آدم برفی

.
.
.
.
.
.

بس که دیوار دلم کوتاه است

هرکه از کوچه تنهایی ما می گذرد

به هوای هوسی هم که شده

سرکی می کشد و می گذرد

.
.
.
.
.
.

تو باش نه به این خاطر که در این دنیای بزرگ تنها نباشم

تو باش تا در دنیای بزرگ تنهاییم  تنها ترین باشی

.
.
.
.
.
.

به همان قدر که چشم تو پر از زیبایی است

بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهایی است

.
.
.
.
.
.

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت

در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد

طعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت