پارس ناز پورتال

شیری با سمت آتش نشان (عکس)

شیری با سمت آتش نشان (عکس)
اگر آدمیزاد بود، احتمالا، می گفت: «خب، داداشمه دیگه، چکارش کنم!»

به گزارش پارس ناز، عکاسی به نام دیوید جنکینز، صحنه ای را ثبت کرده که بسیار جالب است. او می گوید؛ در پارک ملی اوگاندا، شیری بالای درخت رفته بود؛ اما برای پایین آمدن از خواهرش کمک خواست و خواهرش نیز به یاری او شتافت.

 
 


به گفته وی، شیر نر، وقتی که احساس کرد نمی تواند از درخت پایین بیاید، شروع به نعره کشیدن کرد و خواهرش نیز فورا به نقش آتش نشان درآمد. او در پایین درخت به گونه ای ایستاد که برادرش بتواند پایش را روی سر او بگذارد. و بدین نحو وی برادر خود را از درخت و دلهره نجات داد.

به اعتقاد خبرنگار، آنچه ما درباره حیوانات می گوییم از نگاه یک انسان به انسان دیگر است و معلوم نیست روایت ما چقدر با واقعیت وجودی و زیستی حیوانات سازگار باشد. با این همه، ما راهی برای حرف زدن با حیوانات نداریم و چاره ای نداریم جز این که همین نحو درباره آنها سخن برانیم.