پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ایجاد سوراخ عجیب بر روی شکم گاو ها (عکس)

ایجاد سوراخ عجیب بر روی شکم گاو ها (عکس)
این سوراخ ها توسط پوشش های پلاستیکی باز نگه داشته می شود و امکان دیدن محتویات داخل شکم و چگونگی هضم آن وجود دارد.
 

 

ایجاد سوراخ عجیب بر روی شکم گاو ها (عکس)
 

ایجاد سوراخ عجیب بر روی شکم گاو ها (عکس)