پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس عاشقانه مهر ماه (198)

اس ام اس عاشقانه مهر ماه (198)

اس ام اس عاشقونه خیلی قشنگ
sms asheghoone qashangتو مرا فریاد کن ای هم نفس

این منم آواره ی فریاد تو

این فضا با بوی تو آغشته است

آسمانم پر شده از یاد تواس ام اس عاشقونه خیلی قشنگ
sms asheghoone qashangهر که دیوانه نشد از عشق تو عاقل نیست

آنکه نشناخت تو را معرفتش کامل نیستاس ام اس عاشقونه خیلی قشنگ
sms asheghoone qashangاز دیار آشنایی پا کشیدن مشکل است

از تو ای آرام جانم دل بریدن مشکل استاس ام اس عاشقونه خیلی قشنگ
sms asheghoone qashang

اس ام اس عاشقونه خیلی قشنگ
sms asheghoone qashangاین را بدان اگر در قلبی جای گرفتی

 و عاطفه ای را به بازی عشق در آوردی

تا ابد در قلبی که دوستت دارد زنده خواهی مانداس ام اس عاشقونه خیلی قشنگ
sms asheghoone qashangهمه بغض من تقدیم غرور نازنینت باد

غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرداس ام اس عاشقونه خیلی قشنگ
sms asheghoone qashangگل بودم در ایام جوانی

 جوان بودم نکردم زندگانیاس ام اس عاشقونه خیلی قشنگ
sms asheghoone qashangخیالت راحت ، دیگر اشکی نیست

 که به بالینت بریزد و احساس را شکوفا کند

تنها بغضیست که فرو رفتنش حسرت در چشمانم می تازداس ام اس عاشقونه خیلی قشنگ
sms asheghoone qashangبر درت می آمدم هر شب مرا وا میزدی

گفتمت نا مهربانی دم ز حاشا میزدی

دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تا به سحر

کاش دریای تو بودم دل به دریا میزدیاس ام اس عاشقونه خیلی قشنگ
sms asheghoone qashangکنار چشمه ای بودیم در خواب

تو بـا جامی ربـودی ماه از آب

چو نوشیدیم از آن جـام گـــوارا

تو نیلوفر شدی من اشک مهتاباس ام اس عاشقونه خیلی قشنگ
sms asheghoone qashang