پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

پیامک های جالب عاشقانه (204)

پیامک های جالب عاشقانه (204)

من آن ابرم که می خواهد ببارد

دل تنگم هوتی گریه دارد

دل تنگم غریب این در و دشت

نمی داند کجا سر می گذارداس ام اس حس عاشقونه زیبا
sms hese loveشاید آن روز که رفتم یاد تنهایی کنی

من همان تنهایی ام ، یادت نره یادم کنیاس ام اس حس عاشقونه زیبا
sms hese loveمژه بر هم مزن ای دوست که بادم ببرد

چون سبک تر شده ام ، از پر کاهی ز غمتاس ام اس حس عاشقونه زیبا
sms hese love

اس ام اس حس عاشقونه زیبا
sms hese loveگر ز جهان بگذرم از تو نخواهم گذشت

سر رود از پیکرم از تو نخواهم گذشت

مردمک چشم من نقش تو بر خود گرفت

ور همه جا بنگرم از تو نخواهم گذشتاس ام اس حس عاشقونه زیبا
sms hese loveمهربانی نقش هر نقاش نیست

 هر که نقشی را کشید نقاش نیست

نقش را نقاش معنا می دهد

مهربانی نقش یار است حیف که یار نقاش نیستاس ام اس حس عاشقونه زیبا
sms hese loveپای من خسته از این رفتن بود

 قصه ام قصه دل کندن بود

دل که دادم به یارم دیدم

راهش افسوس جدا از من بوداس ام اس حس عاشقونه زیبا
sms hese loveیه حساب تو دلتنگی هات برام باز کن

شاید برنده کل دلتنگی هات شدماس ام اس حس عاشقونه زیبا
sms hese loveفغان دل برنگیزد حکایت

 که روح و دل کنند از هم شکایت

که میبینم ز تو لطفی نباشد

 پرا باید چنین دفع محبت

مگر بد عهدیم اندر چه دیدی ؟

 که درگر تو نمی فرستی پیامک

اگر ناراحتی از این رفاقت

 که من هم قطع کنم دیگر رفاقت !اس ام اس حس عاشقونه زیبا
sms hese loveمی بوسیمت سه تایی  من و غم و تنهایی

امان از این جدایی دلتنگتم خداییاس ام اس حس عاشقونه زیبا
sms hese loveای غصه مرا دار زدی خسته نباشی

  آتش به شب تار زدی خسته نباشی

ای غصه دمت گرم که در لحظه ی شادی

  با رگ رگ من تار زدی خسته نباشیاس ام اس حس عاشقونه زیبا
sms hese loveامشب دلم از آمدنت سرشار است

 فانوس به دست کوچه دیدار است

آنگونه تو را در انتظارم که اگر

 این چشم بخوابد ، آن یکی بیدار است !