پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های دیدنی از رویترز

عکس های دیدنی از رویترز
مراسم برگزاری رویترز امسال نیز  به روال سال های گذشته لیستی از بهترین عکس های خبری خود در سال 2013 را به عنوان لیست منتخب منتشر کرده است.
 

 

عکس های دیدنی از رویترز
 

عکس های دیدنی از رویترز
 

عکس های دیدنی از رویترز
 

عکس های دیدنی از رویترز
 

عکس های دیدنی از رویترز
 

عکس های دیدنی از رویترز
 

عکس های دیدنی از رویترز
 

عکس های دیدنی از رویترز
 

عکس های دیدنی از رویترز