پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های زیباترین پسر شیرازی!

عکس های زیباترین پسر شیرازی!
چندی روز قبل در فیسبوک در طی یک مسابقه و نظر سنجی بین پسران شیرازی که در این مسابقه شرکت کرده بودند برگزار شد. این پسر با 836 هزار لایک خورده در طی 24 ساعت به عنوان زیباترین پسر شیرازی انتخاب شد.
 

 

عکس های زیباترین پسر شیرازی!

و این پسر هم با 569 هزار لایک خورده نفر دوم شد
 

عکس های زیباترین پسر شیرازی!