پارس ناز پورتال

قاصدک 24

با خوردن چمن می توانید به خدا نزدیکتر شوید! +عکس

با خوردن چمن می توانید به خدا نزدیکتر شوید! +عکس
این هم برای خودش توصیه ای است چمن بخورید تا به خدا نزدیک تر شوید. یک موعظه گر مسیحی در آفریقای جنوبی به شنوندگان و هواداران خود توصیه می کند که چمن بخورند تا به خدا نزدیکتر شوند. او معتقد است که انسان می تواند هر چیزی را بخورد.انتشار خبر و تصاویر چمن-خوری پیروان او در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشته و اعتراضات بسیاری برانگیخته است.
 

 
این در حالی است که برخی هواداران او هم می گویند که پس از خوردن چمن، قدرتشان بیشتر شده یا مریضی اشان برطرف شده است. در مقابل، برخی افراد هم دچار دردسر شده اند.خبرنگار ما هیچ نطری ندارد؛ ولی می گوید: اگر حرف این واعظ مسیحی درست باشد، موجودات چمن-خوار باید وضعشان هزاران سال از ما بهتر بوده باشد و ما نمی دانسته ایم!
 

با خوردن چمن می توانید به خدا نزدیکتر شوید! +عکس
 

با خوردن چمن می توانید به خدا نزدیکتر شوید! +عکس
 

با خوردن چمن می توانید به خدا نزدیکتر شوید! +عکس
 

با خوردن چمن می توانید به خدا نزدیکتر شوید! +عکس