پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

اعتراض جالب خوکها در کشور آلمان + عکس

اعتراض جالب خوکها در کشور آلمان + عکس
تعداد زیادی از کشاورزان آلمان به همراه دامهای خود جلو معاونت فدرال آلمان تظاهرات کردند.در 15 ژانویه 2014 تعداد زیادی از کشاورزان به همراه خوکهای خود در اعتراض به کشاورزی و دامداری غیراورگانیک تظاهرات نمودند.این کشاورزان بر این باورند کشاورزی غیر ارگانیک به محیط زیست ضربه زده و استانداردهای سلامت را پایین می اورد.