پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پنج هفته عاقبت وحشتناک دوچرخه سواری در کوهستان

پنج هفته عاقبت وحشتناک دوچرخه سواری در کوهستان
دوچرخه سواری جوان 22 ساله به بی ابرویی او انجامید.جوان ایرلندی که تا کنون نامی از او ذکر نشده جزو افرادی بوده که علاقمند به دوچرخه سواری کوهستان بوده است.او در کوهستان حین دوچرخه سواری از ناحیه الت تناسلی مورد ضربه قرارگرفت و دچار خونریزی گردید.در پی اسیب دیدگی، آلت او دچار اریکشن "Eriction"شد و تا 5 هفته ادامه داشت.دکتر رونان براون متخصص بیمارستان تالات شهر دوبلین می گوید:
 

 
مورد ناگواری برای این جوان بوجود امده و ممکن است برای هر فردی بروز نماید.چنانچه این حالت مرتفع نگردد به لخته شدن خون می انجامد. بیمارستان تالات بروکلین پزشکان بیمارستان پس از طی چندین مورد معالجه عاقبت بیمار را به وضع ابتدایی برگرداندند.به گزارش پارس ناز پزشکان با استفاده از ژل و چند پلاتین کوچک حلقوی مسیر سرخرگ و سیاهرگی که خون به الت می رساند را تا حدی بستند و فشار خون در این ناحیه پایین آمد و اریکشن ضعیف شد.
 

پنج هفته عاقبت وحشتناک دوچرخه سواری در کوهستان
 
 
 
اختصاصی پارس ناز