پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خانم های مدل آسمانی زیبا در کوچه و بازار (عکس)

خانم های مدل آسمانی زیبا در کوچه و بازار (عکس)
 
این تصاویر فرا زمینی توسط عکاس 44 ساله اقای مارتین ترمبلی تهیه شده است.مارتین در خصوص تهیه این تصاویر خیالی و واقعی می گوید من در ابتدا پس زمینه مورد نظرم را از کوچه و بازار  تهیه می نمودم و سپس با استفاده از کامپیوتر و دست بردن در انها مدل های فرازمینی را برای مجله فشن بریتیش آماده نمودم.او می افزاید هنگامی که پس زمینه را اماده می نمودم مدلها را بالاتر برده به نحوی که سر خانم نزدیک سقف قرار می گرفت.
 

خانم های مدل آسمانی زیبا در کوچه و بازار (عکس)
 
او در خصوص نحوه طراحی سقف می گوید با استفاده از مقواهای نازک سقف مورد نظر را در تصاویر درست نموده است.به گزارش پارس ناز مارتین با این تصاویر متفاوت سعی دارد بین تضادهای موجود در دنیا ارتباط برقرار نماید.او می افزاید جهت طراحی این تصاویر دو سال وقت گذاشته است.روتوش تصاویر 160 ساعت زمان برده است
 

خانم های مدل آسمانی زیبا در کوچه و بازار (عکس)