جستجو در پارس ناز

این مادر مجبور است دختر 19 ساله خود را بغل کند +عکس

این مادر مجبور است دختر 19 ساله خود را بغل کند +عکس
اجیفا خاتون دختر 19 ساله است که در سنین کودکی یکبارگی رشدش متوقف شد.او ساکن میراپار هندوستان است.اکنون که 19 سال سن دارد هنوز مادرش با قاشق غذا در دهانش می گذارد و مادرش خانم آپیلا 42 ساله مجبور است به هر کجا می رود دختر 19 ساله خود را بغل نماید.وزن خاتون 7 کیلو بیشتر نیست.تنها کلماتی که او می تواند به زبان بیاورد این است که به مادرش می گوید ماما به پدرش می گوید بابا و به خواهرانش می گوید دد.خواهران خاتون رینی 17 ساله و ربیع 14 ساله و همچنین برادرش دنیش 8 ساله با سن کوچکشان چندین برابر او هستند.
 

 
 
 
اختصاصی پارس ناز