پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این دختر به جای اشک سنگ گریه می کند (عکس)

این دختر به جای اشک سنگ گریه می کند (عکس)
او به جای اشک سنگ از چشمانش می ریزد.دکتران در خصوص وضعیت فوق اظهار تعجب نموده اند.سعدیه از هیچ گونه بیماری مشخصی رنج نمی برد.سعدیه صالح دختر بچه 12 ساله یمنی است که در روستا زندگی می کند. برخی از مردم محلی می گویند او جادو شده و یا نیروهای شیطانی در وجود او رخنه کرده است.
 

 

این دختر به جای اشک سنگ گریه می کند (عکس)
 

این دختر به جای اشک سنگ گریه می کند (عکس)
 
 
 
اختصاصی پارس ناز