پارس ناز پورتال

قاصدک 24

شتر سواری زیباترین دختر شایسته در سواحل دوبی (عکس)

شتر سواری زیباترین دختر شایسته در سواحل دوبی (عکس)

 شتر سواری زیباترین دختر شایسته در سواحل دوبی

ایموجن در پرونده زیبایی خود عنوان خانم شایسته ایالت ولز را یدک می کشد.دست به هر کاری می زند تا اندام زیبای خود را به همگان نشان دهد.ایموجن توماس 31 ساله تصمیم گرفت به قول خودش وقت گذرانی کوتاهی در سواحل دوبی داشته باشد.

شتر سواری زیباترین دختر شایسته در سواحل دوبی (عکس)

هنگامی که در ساحل دوبی خواست شتر سواری را تجربه نماید همه چشمان افراد حاضر در ساحل را مجذوب خود نموده بود.مرد عرب نیز همچنان که راهنمایی های لازم را برای سوار شدن می نمود زیر چشمی نیم نگاهی هم به او داشت.

شتر سواری زیباترین دختر شایسته در سواحل دوبی (عکس)

خانم در دوبی صفحه تویتر خود را دگرگون کرد.به گزارش پارس ناز شتر در حالی که ارام ارام بلند می شود خنده بر لب خانم ایموجن می نشیند.او با انتشار تصاویر زننده خود به کاربران خود گفت برای تنفس کوتاه و خوشگذرانی اندک به این جا امده ام سعی کردم یه جوری زمان بگذرد.

شتر سواری زیباترین دختر شایسته در سواحل دوبی (عکس)

امروز روز ملس و بسیار گرمی است.چند قدم در ساحل پرسه زدم.فکر می کنم رنگ پوستم عوض شده!شتر بوسی هم از من گرفت.فکر کردم می خواهد گازم بگیرد.دندوناش اینقدر کثیف بود که نیاز به مسواک داشت.

 

زیباترین دختر شایسته

شتر سواری زیباترین دختر شایسته در سواحل دوبی (عکس)

 

 

 

اختصاصی پارس ناز