پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

این دختر سنگین وزن برنامه رادیویی در حال رقص (عکس)

این دختر سنگین وزن برنامه رادیویی در حال رقص (عکس)
 
خانم ویتنی تور تولید کننده برنامه های رادیویی در شبکه KZL 1075علیرغم داشتن وزن زیاد و چاقی مفرط در حال تمرین رقص است.خانم ویتنی جزو کمپین هیچ بدنی خجالت اور نیست او در پایان رقص از شدت خستگی تعادل خود را از دست داده و روی زمین ولو می شود.
  
این دختر سنگین وزن برنامه رادیویی در حال رقص (عکس)

 این دختر سنگین وزن برنامه رادیویی در حال رقص (عکس)

 

این دختر سنگین وزن برنامه رادیویی در حال رقص (عکس)