پارس ناز پورتال

قاصدک 24

واکنش احساسی یک پنگوئن در مرگ فرزندشان (عکس)

واکنش احساسی یک پنگوئن در مرگ فرزندشان (عکس)
یک پنگوئن ماده سوگوار مرگ فرزند است و با این که می‌داند فرزند خود را از دست داده با این حال می‌خواهد او را از سرما محافظت کند. در اثر یک باد پنگوئن نوزاد به زمین می‌افتد و درعرض چند دقیقه یخ می‌زند. خبرنگاران بی‌بی‌سی در یک فیلم مستند در طول فیلمبرداری از صحنه‌ای تراژدی و لحظه‌ای حساس را با این فیلم لمس کردند.پنگوئن مادر با منقار خود نوزاد را لمس می‌کند. او با منقار فرزند را به میان پاهای خود می‌کشد تا شاید گرم و زنده شود اما بی‌فایده است و شروع به گریه می‌کند.
 

 
پنگوئن دیگری برای دلداری نزد او می‌آید آنها چند دقیقه‌ای سرهای خود را برای ادای احترام و ناراحتی به سمت نوزاد یخ زده پایین می‌گیرند.قطب جنوب یک محیط خطرناک برای همه حیواناتی است که در آنجا زندگی می‌کنند. چون خشک ترین قاره و سردترین و بادهای تندی را در تمام سیاره دارد.پنگوئن امپراتور بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین نسبت به پنگوئن‌های دیگر است. این پنگوئن را می‌توان از رنگ سفید و سیاه و علائم زرد در سطح گوش او مشاهده کرد.
 

واکنش احساسی یک پنگوئن در مرگ فرزندشان (عکس)
 
تنها نژادی است که در طول زمستان قطب جنوب با سرما سازگاری دارد. بسیار اجتماعی است و گروه‌های صدتایی و هزارتایی تشکیل می‌دهد. هر پنگوئن ماده یک تخم می‌گذارد و پس از آن نوبت با پنگوئن نر است که تخم را مراقبت کند تا مادر به دنبال غذا برود. تا وقتی فرزند بخواهد بدنیا بیاید تخم باید لای پا و پوست ضخیم یکی از پدر و مادر باشد تا گرم بماند. آنها نباید بگذارند تخم از لای پایشان به زمین بیفتد در این صورت قطعا جنین از دست می‌رود. پس از در آمدن جوجه از تخم نیز باید به همین کار ادامه دهند تا جوجه یخ نزند.
 

واکنش احساسی یک پنگوئن در مرگ فرزندشان (عکس)
 

واکنش احساسی یک پنگوئن در مرگ فرزندشان (عکس)
 

واکنش احساسی یک پنگوئن در مرگ فرزندشان (عکس)