پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خانم ورزشکار در مسابقات المپیک سوچی سوتی (عکس)

خانم ورزشکار در مسابقات المپیک سوچی سوتی (عکس)
خانم الگا گراف از روسیه توانست در مسابقات المپیک زمستانی صاحب مدال برنز شود.او توانست با شکست رقیبان در اسکی 3 هزار متر به مدال برنز دست یابد.او در جشن قهرمانی خود اینقدر خوشحال بود که از شادی فرصت بستن زیپ لباس خود را پیدا نکرده بود.او زیر لباس اسکی خود هیچ لباس دیگر به تن نداشت هنگامی که متوجه شد با خجالت هر چه تمام زیپ لباس خود را بست.