پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آموزش درست کردن اسب هفت سین سال 93

آموزش درست کردن اسب هفت سین سال 93
وسایل مورد نیاز برای اسب ها :

ساتن عرض نوار ۵ سانتی متر.


ساتن عرض روبان از ۴ سانتی متر.

پارچه ابریشمی گل برجسته روبان عرض ۰.۶ سانتی متر.

نخ، توری، پشم برای یال.

چشم و نگین برای سوراخ های بینی.

چسب.

 

 

اسب هفت سین سال 93

آموزش درست کردن اسب هفت سین سال 93

آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین 93

آموزش درست کردن اسب هفت سین سال 93

تزیین هفت سین عید 93

آموزش درست کردن اسب هفت سین سال 93

آموزش درست کردن اسب هفت سین سال 93

آموزش درست کردن اسب هفت سین سال 93

عکس اسب هفت سین سال 93

آموزش درست کردن اسب هفت سین سال 93

مدل تزیین هفت سین نوروز 93

آموزش درست کردن اسب هفت سین سال 93

آموزش اسب روبانی ویژه تزیین هفت سین 93

آموزش درست کردن اسب هفت سین سال 93

آموزش اسب روبانی ویژه تزیین هفت سین 93

آموزش درست کردن اسب هفت سین سال 93