پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زن نق نقو و درگیری در حمام با شوهرش (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
زن نق نقو و درگیری در حمام با شوهرش (عکس)
در این بازار کسب و کار بی رونق پیدا کردن کار و تامین معاش زندگی کمی سخت بنظر می رسد.از یکطرف فشارهای اقتصادی و از طرف دیگر نق نق های بی امان زن و فرزند مرد را کلاف سر درگم می نماید.فشارهای موجود به سیستم عصبی مرد فشار وارد می نماید و اتفاقی که نباید بیفتد رخ می دهد. مرد آلمانی شش سال پیش برای رهایی از نق نق های بی امان خانمش در حمام اب سرد گلوی خانمش را فشار داد و مقبره ای در باغ منزلش برایش ایجاد نمود.گرد پولس 52 ساله در حالی که قرص و محکم در دادگاه سخن می گفت طی اظهاراتی وحشتناک پرده از راز جنایت خود برداشت.وی می گوید:نق نق های خانمم دیگر به گلویم رسیده بود.
 
به هر روشی بود سعی می کردیم هزینه های خود را پایین بیاوریم.ت.باید نشان طلای جهانی زن نق نقو را به خانم من می دادند.به گزارش پارس ناز او حتی زیر دوش اب سرد هم با من غر می زد که باید کار کنی!باید برای خودت کاری دست و پا کنی!مانده بودم غرغرهای او را گوش کنم یا اب سرد را تحمل نمایم.صدایی در گوشم می گفت که یک جوری باید او را ساکت کرد.به همین خاطر ضربه ای به سرش زدم و از شدت ناراحتی کلویش را دو دستی گرفتم و برای همیشه سکوت حکمفرما شد.قبل از اینکه فرزندانم برسند آثار جرم خود را پاک نمودم و جنازه او را به انباری منزل بردم.
 

 
هنگامی که فرزندانم رسیدن مقداری پول به ایشان دادم و انها را به فروشگاه مک دونلدز فرستادم.سپس به اداره پلیس تماس گرفتم و موضوع گم شدن خانمم را به ایشان گفتم.هنگامی که خبرنگاران و پلیس به منزل من امدند شروع به گریه و زاری نمودم و موضوع را به ایشان گفتم.آقای گرد سپتامبر سال گذشته ازدواج دوباره نمود و از این موضوع به خبر بود که هنوز جنازه خانم قبلی شوهرش در محل سکونت او دفن می باشد.در دسامبر 2012 دختر خانم متوفی به یکی از دوستان روزنامه نگار خود زنگ زد و از او تقاضای کمک نمود.
 
آنها در تحقیقات اولیه به این حقیقت دست یافتند که خانم"سگرید" تا کنون از حساب بانکی خود پولی برداشت ننموده و همچنین به هیچ بیمارستان جهت درمان مراجعه ننموده است.پلیس در نهایت زودتر از خانم ها توانست راز قتل را بر ملا سازد و جسد پنهان را از مقبره ساخته شده در باغ بیرون اورد.احتمالا پولس در داددگاهی که 17 مارس در خصو ص قتل عمدی او برگزار خواهد شد تمام عمر را پشت میله های زندان سپری نماید.