جستجو در پارس ناز

تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند

مجموعه : اخبار سینما
تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند

تاریخ سینما همواره شاهد همکاری موفق و ادامه دار بین فیلمسازان و بازیگران مطرح بوده است، كه به چند مورد معروف ان اشاره میكنیم

جان کارپنتر و کرت راسل – 5 فیلم

تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند

آکی*را کوروساوا و توشیرو میفونه – 16 فیلم

تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند

مارتین اسکورسیزی و رابرت دنیرو – 9 فیلم

تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند

آلفرد هیچکاک و کری گرانت – 4 فیلم

تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند

دیوید فینچر و براد پیت – 3 فیلم

تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند

بیلی وایلدر و جک لمون – 7 فیلم

تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند

دیوید لین و الک گینس – 6 فیلم

تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند

تیم برتن و جانی دپ – 7 فیلم

تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند

درک جارمن و تیلدا سوئینتن – 7 فیلم

تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند

الیا کازان و مارلون براندو – 3 فیلم

تصاویری از بازیگران و کارگردانانی که با هم پیر شدند